Username or Email : Password :  

اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in

موسسه ETS به منظور ارتقا ایمنی آزمون و جلوگیری از تقلب اقدام به ایجاد قوانین جدیدی به شرح زیردر زمان Check-in نموده است:

  • تغییر روش گرفتن عکس از آزمون دهنده به گونه ایکه صورت آزمون دهنده در فاصله 35 تا 45 سانتیمتری از دوربین قرار گیرد.عکس گرفته شده توسط نرم افزارموجود در سیستم،   برای تطبیق با استاندارد موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت  بلا اشکال بودن اجازه انتقال به مراحل بعدی داده میشود.
  • آزمون دهندگان باید در زمان Check-in متن پیش طراحی شده ای را با صدای خود قرائت نمایند. سیستم صدای برداشت شده را با استاندارهای مورد نظر تطبیق داده و در صورت بلا اشکال بودن، امکان ورود به مرحله بعدی را فراهم مینماید. صدای آزمون دهنده ها در بانک اطلاعاتی ETS ذخیره شده و مانند اثر انگشت و یا Eye-Print قابل باز شناسائی میباشد.


سایر اطلاعیه ها
اعلام تاریخهای جدید آزمون تافل از سپتامبر سال ۲۰۲۰ تا ماه جون سال ۲۰۲۱
برگزاری مجدد آزمونهای آزمایشی تافل در سالنهای آزمون اصلی با فرمت جدید
اطلاعیه ایجاد تغییرات اساسی در آزمون تعیین سطح
نحوه پذیرش آزمون دهندگان در زمان همه گیری ویروس کرونا
اطلاعیه جدید موسسه ETS در خصوص اولین تاریخ برگزاری آزمونهای تافل و جی آر ئی
اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in
Job Vacancy for Native English Speakers
قوانین مربوط به کارت شناسائی در روز آزمون
اعتبار ووجرها ،کنسل نمودن آزمون و دریافت نیمی از مبلغ پرداختی