Username or Email : Password :  

اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in

موسسه ETS به منظور ارتقا ایمنی آزمون و جلوگیری از تقلب اقدام به ایجاد قوانین جدیدی به شرح زیردر زمان Check-in نموده است:

  • تغییر روش گرفتن عکس از آزمون دهنده به گونه ایکه صورت آزمون دهنده در فاصله 35 تا 45 سانتیمتری از دوربین قرار گیرد.عکس گرفته شده توسط نرم افزارموجود در سیستم،   برای تطبیق با استاندارد موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت  بلا اشکال بودن اجازه انتقال به مراحل بعدی داده میشود.
  • آزمون دهندگان باید در زمان Check-in متن پیش طراحی شده ای را با صدای خود قرائت نمایند. سیستم صدای برداشت شده را با استاندارهای مورد نظر تطبیق داده و در صورت بلا اشکال بودن، امکان ورود به مرحله بعدی را فراهم مینماید. صدای آزمون دهنده ها در بانک اطلاعاتی ETS ذخیره شده و مانند اثر انگشت و یا Eye-Print قابل باز شناسائی میباشد.


سایر اطلاعیه ها
افزایش ظرفیت آزمونهای آزمایشی
اختصاص 200 عدد کد تخفیف برای ووچرهای آزمون آزمایشی برای شهریورماه
اطلاعیه موسسه ETS در باره آزمونی جدید به نام ™TOEFL® Essentials
اخبار مربوط به برگزاری و یا عدم برگزاری آزمونهای اصلی تافل، جی آر ئی و آزمایشی تافل
ضرورت شرکت در آزمون آزمایشی سنتر امیربهادر یا سایر سنترهای داری مجوز از سوی ETS
ارائه کارنامه تحلیلی آزمون آزمایشی به صورت کتبی
برگزاری آزمونهای آزمایشی تافل در سالنهای آزمون اصلی با فرمت جدید
نحوه پذیرش آزمون دهندگان در زمان همه گیری ویروس کرونا
اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in
قوانین مربوط به کارت شناسائی در روز آزمون
اعتبار ووجرها ،کنسل نمودن آزمون و دریافت نیمی از مبلغ پرداختی