Username or Email : Password :  

برگزاری آزمونهای آزمایشی تافل در سالنهای آزمون اصلی با فرمت جدید

آزمونهای آزمایشی با فرمت جدید آزمونهای اصلی وLong Format طراحی گردیده است. تسک های Speaking- Writing توسط ریترهای مجرب و دوره دیده ارزیابی و نمره دهی میشود و مانند گذشته با مغایریت حدود ۵ در صدی با آزمون اصلی نتیجه اعلام میگردد.

آشنایی با تیم ارزیابی آزمونها و برگزارکنندگان جلسات بررسی :

  • خانم حسن زاده
  • دکتر زارع
  • استاد عطاری
  • استادعیسی پور
  • استاد بداغی

جهت ثبت نام برای آزمون آزمایشی اینجا کلیک کنید.

 

 سایر اطلاعیه ها
اطلاعیه موسسه ETS در باره آزمونی جدید به نام ™TOEFL® Essentials
اخبار مربوط به برگزاری و یا عدم برگزاری آزمونهای اصلی تافل، جی آر ئی و آزمایشی تافل
ضرورت شرکت در آزمون آزمایشی سنتر امیربهادر یا سایر سنترهای داری مجوز از سوی ETS
ارائه کارنامه تحلیلی آزمون آزمایشی به صورت کتبی
اعلام تاریخهای جدید آزمون تافل از ماه ژانویه سال 2022 تا ماه جون سال 2022
برگزاری آزمونهای آزمایشی تافل در سالنهای آزمون اصلی با فرمت جدید
نحوه پذیرش آزمون دهندگان در زمان همه گیری ویروس کرونا
اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in
قوانین مربوط به کارت شناسائی در روز آزمون
اعتبار ووجرها ،کنسل نمودن آزمون و دریافت نیمی از مبلغ پرداختی