Username or Email : Password :  

اخبار مربوط به برگزاری و یا عدم برگزاری آزمونهای اصلی تافل، جی آر ئی و آزمایشی تافل

جهت اطلاع از برگزاری و یا عدم برگزاری آزمونهای تافل، جی آر ئی و آزمایشی این مرکز به لینکهای زیرکه حاوی تقویم آزمونهای مربوط میباشد مراجعه نمایید 

تقویم آزمون تافل

تقویم آزمون جی آر ئی

تقویم آزمونهای آزمایشی

در صورت عدم امکان برگزاری هر کدام از آزمونها مراتب در صفحه اینستاگرام وکانال  تلگرام موسسه نیز اعلام میگردد.


 سایر اطلاعیه ها
اطلاعیه موسسه ETS در باره آزمونی جدید به نام ™TOEFL® Essentials
اخبار مربوط به برگزاری و یا عدم برگزاری آزمونهای اصلی تافل، جی آر ئی و آزمایشی تافل
ضرورت شرکت در آزمون آزمایشی سنتر امیربهادر یا سایر سنترهای داری مجوز از سوی ETS
ارائه کارنامه تحلیلی آزمون آزمایشی به صورت کتبی
اعلام تاریخهای جدید آزمون تافل از ماه ژانویه سال 2022 تا ماه جون سال 2022
برگزاری آزمونهای آزمایشی تافل در سالنهای آزمون اصلی با فرمت جدید
نحوه پذیرش آزمون دهندگان در زمان همه گیری ویروس کرونا
اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in
قوانین مربوط به کارت شناسائی در روز آزمون
اعتبار ووجرها ،کنسل نمودن آزمون و دریافت نیمی از مبلغ پرداختی