Username or Email : Password :  

اعتبار ووجرها ،کنسل نمودن آزمون و دریافت نیمی از مبلغ پرداختی
به نكات زير در مورد ووچرهای آزمون TOEFL iBT و GRE توجه نماييد:  

1- تاريخ انقضاي كليه ووچرها از تاريخ صدور به مدت يكسال ميباشد.

2- ووچرها براي آزمونهای مربوطه در كليه مراكز آزمون ايران معتبر ميباشد.در صورت ثبت نام از طریق ووچر خریداری شده از مراکز آزمون و اقدام به موقع برای انصراف ( 5 روز قبل از تاریخ آزمون) و ارسال نامه به قسمت مربوطه و تایید نحوه کنسل کردن ETS با ارسال نامه ای به متقاضی، محل و چگونگی دریافت Refund را به اطلاع داوطلب میرساند.

3- آدرس ئی میل قسمت مربوطه برای ووچرهای تافل tta_toefl_response@ets.org وبرای ووچرهای جی آر ئی gre_test_taker_advocacy@ets.org میباشد.

4- چنانچه ثبت نام از طریق حساب ارزی شخصی و یا موسسه صورت کیرد، در صورت انصراف به موقع نیمی از مبلغ دلاری ثبت نام به طور خود کار به حساب مربوطه واریز میگردد.