Username or Email : Password :  

برقراری خدمات ارزی موسسه از تاریخ اول آبانماه سال جاری
بنا به درخواست مکرر آزمون دهندگان و در پی بروز مشکلات پرداخت ارزی توسط موسسات واسطه، تست سنتر امیربهادر با همکاری موسسه ETS اقدام به برگزاری خدمات ارزی برای پرداختهای رایج نظیر تغییر تاریخ ،ارسال کارنامه، ثبت نام دیرهنگام و هرگونه پرداخت ارزی مورد نیاز آزمون دهندگان مینماید. تا آماده شدن لینک سایر خدمات ارزی، متقاضیان میتوانند برای هر گونه خدمات ارزی با پذیرش موسسه به شماره 88919021 الی 34 تماس حاصل نمایید.