Username or Email : Password :  

نحوه پذیرش آزمون دهندگان در زمان همه گیری ویروس کرونا
  • فاصله ی اجتماعی باید در زمان ورود آزمون دهنده به محل آزمون و رسیدن به محل قرار دادن وسایل شخصی و همچنین در مراحل پذیرش و پایان آزمون رعایت شود.( از تجمع خود داری شود )
  • اسکن بدن با دستگاه وند موقتا حذف شده است و با حفظ فاصله ی اجتماعی بازرسی های معمول انجام میشود. لطفا در انجام این بازرسی ها (نشان دادن عینک ،خالی کردن جیب ها ، بالا زدن شلوار و استین ها ) با مسئولین برگزاری آزمون همراهی کنید.
  •  فرایند ضبط صدا در اتاق فرمان موقتا متوقف شده است.
  • در روز آزمون حدالامکان از به همراه آوردن وسایل اضافی خودداری کنید تا نیاز به استفاده از صندوق شخصی پیدا نکنید.

ماسک :

  • تمامی آزمون دهنده ها در تمام مدت آزمون باید ماسک استفاده کنند.(مرکز آزمون مجاز به تامین ماسک  برای آزمون دهنده نمیباشد)
  • ماسک در تمامی مراحل آزمون باید روی صورت آزمون دهنده بماند حتی زمان speaking .

روز آزمون :

  • زمانی که آزمون دهنده به مرکز آزمون می رسد اگر باید در صف منتظر باشد ، باید در محلهایی که در کف زمین علامت گذاری شده بایستد به گونه ای که فاصله اجتماعی معمول (یک متر و نیم) رعایت شود.
  • به همین ترتیب اگر در زمان  check-in نیز نیاز به در صف بودن بود ، با نشانه ای در کف محل ایستادن فاصله ی اجتماعی رعایت شود.

شروع آزمون :

  • آزمون دهنده در زمان بازگشت از استراحت ملزم به  کنار  زدن ماسک خود برای احراز هویت  مجدد میباشد.

پایان آزمون :

  • زمان بازگشت به محل قرار دادن وسایل شخصی و خروج از مرکز آزمون از تجمع جلوگیری کنید تا همچنان فاصله ی اجتماعی رعایت گردد.

 سایر اطلاعیه ها
افزایش ظرفیت آزمونهای آزمایشی
اختصاص 200 عدد کد تخفیف برای ووچرهای آزمون آزمایشی برای شهریورماه
اطلاعیه موسسه ETS در باره آزمونی جدید به نام ™TOEFL® Essentials
اخبار مربوط به برگزاری و یا عدم برگزاری آزمونهای اصلی تافل، جی آر ئی و آزمایشی تافل
ضرورت شرکت در آزمون آزمایشی سنتر امیربهادر یا سایر سنترهای داری مجوز از سوی ETS
ارائه کارنامه تحلیلی آزمون آزمایشی به صورت کتبی
برگزاری آزمونهای آزمایشی تافل در سالنهای آزمون اصلی با فرمت جدید
نحوه پذیرش آزمون دهندگان در زمان همه گیری ویروس کرونا
اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in
قوانین مربوط به کارت شناسائی در روز آزمون
اعتبار ووجرها ،کنسل نمودن آزمون و دریافت نیمی از مبلغ پرداختی