Username or Email : Password :  

برگزاری آزمون های آزمایشی در اوقات بعد از ظهر

به دلیل آن که بخشی از آزمون های تافل در نوبت بعد از ظهر برگزار می شود، موسسه امیربهادر در نظر دارد تعدادی از آزمون های آزمایشی را در نوبت بعد از ظهر نیز برگزار کند. داوطلبان می توانند در زمان مطابق با آزمون اصلی خود، آزمون آزمایشی بدهند. همچنین بسیاری از آزمون دهنده ها که شاغل و یا دانشجو هستند و امکان شرکت در آزمون های نوبت صبح را ندارند و یا تمایل به آزمون در نوبت بعد از ظهر دارند، این امکان فراهم می شود که در زمان مناسب در آزمون آزمایشی شرکت کنند.سایر اطلاعیه ها
سئوالها و پاسخهای مربوط به کنسل شدن آزمونهای آذرماه
اطلاعیه شماره 3 در خصوص عدم برگزاری آزمونهای بین المللی در آذرماه سال جاری
اخبار مربوط به برگزاری و یا عدم برگزاری آزمونهای اصلی تافل، جی آر ئی و آزمایشی تافل
ضرورت شرکت در آزمون آزمایشی سنتر امیربهادر یا سایر سنترهای داری مجوز از سوی ETS
برگزاری کلاسهای آموزشی با رعایت پروتکلهای بهداشتی از اول مهرماه سال جاری
ارائه کارنامه تحلیلی آزمون آزمایشی به صورت کتبی
برگزاری آزمون های آزمایشی در اوقات بعد از ظهر
اعلام تاریخهای جدید آزمون تافل از سپتامبر سال ۲۰۲۰ تا ماه جون سال ۲۰۲۱
برگزاری مجدد آزمونهای آزمایشی تافل در سالنهای آزمون اصلی با فرمت جدید
نحوه پذیرش آزمون دهندگان در زمان همه گیری ویروس کرونا
اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in
قوانین مربوط به کارت شناسائی در روز آزمون
اعتبار ووجرها ،کنسل نمودن آزمون و دریافت نیمی از مبلغ پرداختی